အိမ်သုံးအင်တာနက်များ

25 Mbps

အားသာချက်များ

 • ထိန်းသိမ်းခအခမဲ့ (ရာသက်ပန်)
 • တပ်ဆင်ခအခမဲ့
 • ပိုအဆင့်မြင့်သော Package ရယူခြင်း အတွက် နောက်ထပ် ကုန်ကျငွေ နှင့် မိုဒမ်း အသစ်လဲလှယ် (modem renewval )ခ ပေးရန် မလိုပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်

 • စက် ၅ လုံး မှ ၈ လုံး ကြား အထိ တစ်ပြိုင် တည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • အင်တာနက်မှ ဗွီဒီယိုကြည့်လျှင် အတန်သင့်ကောင်းမွန်သည်။
 • အင်တာနက်မှ ဗွီဒီယိုကြည့် နိုင်ခြင်း နှင့် ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲနိုင်သည်။
 • သီချင်း/ဓါတ်ပုံ/ဗွီဒီယို တို့ကို ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲနိုင်သည်။
 • အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။

35 Mbps

အားသာချက်များ

 • ထိန်းသိမ်းခ အခမဲ့ (ရာသက်ပန်)
 • တပ်ဆင်ခအခမဲ့
 • ပိုအဆင့်မြင့်သော Package ရယူခြင်း အတွက် နောက်ထပ် ကုန်ကျငွေ နှင့် မိုဒမ်း အသစ်လဲလှယ် (modem renewval )ခ ပေးရန် မလိုပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်

 • စက်၉လုံး မှ ၁၂လုံး ကြားအထိ တစ်ပြိုင် တည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • တစ်လုံးထက်ပိုသော စက်များဖြင့် တစ်ပြိုင် တည်း အင်တာနက်မှ ဗွီဒီယိုကြည့် နိုင်သည်။
 • ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်မှု မြန်ဆန် သည်။
 • ဖိုင် အရွယ်အစားအကြီးများကို ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲနိုင်သည်။
 • လူအများဖြင့် ကစားရသော ဂိမ်း ကစားရန်အတွက် ကောင်းမွန်သည်။
 • အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။

50 Mbps

အားသာချက်များ

 • ထိန်းသိမ်းခအခမဲ့ (ရာသက်ပန်)
 • တပ်ဆင်ခအခမဲ့
 • ပိုအဆင့်မြင့်သော Package ရယူခြင်း အတွက် နောက်ထပ် ကုန်ကျငွေ နှင့် မိုဒမ်း အသစ်လဲလှယ် (modem renewval )ခ ပေးရန် မလိုပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်

 • စက်၁၃လုံး မှ ၂၀လုံး ကြားအထိ တစ်ပြိုင် တည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • တစ်လုံးထက်ပိုသော စက်များဖြင့် တစ်ပြိုင် တည်း အင်တာနက်မှ ဗွီဒီယိုကြည့် နိုင်သည်။
 • ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်မှု မြန်ဆန် သည်။
 • ဖိုင် အရွယ်အစားအကြီးများကို ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲနိုင်သည်။
 • လူအများဖြင့် ကစားရသော ဂိမ်း ကစားရန်အတွက် ကောင်းမွန်သည်။
 • အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။