ရုံးသုံးအင်တာနက်များ

60 Mbps

အားသာချက်များ

 • ထိန်းသိမ်းခအခမဲ့ (ရာသက်ပန်)
 • တပ်ဆင်ခအခမဲ့
 • ပိုအဆင့်မြင့်သော Package ရယူခြင်း အတွက် နောက်ထပ် ကုန်ကျငွေ နှင့် မိုဒမ်း အသစ်လဲလှယ် (modem renewval )ခ ပေးရန် မလိုပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်

 • စက် အလုံး ၂၀ မှ အလုံး ၃၀ ကြား အထိ တစ်ပြိုင် တည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • လိုင်းဆွဲအားမြင့်သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြု နိုင် သည်။
 • အလွန် မြန်ဆန်သည်။
 • လူအများဖြင့် ကစားရသော ဂိမ်း ကစားရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
 • အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ (အကန့်အသတ်မရှိ ဒေတာ ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဒေါင်းလုဒ် အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပါ။)

70 Mbps

အားသာချက်များ

 • ထိန်းသိမ်းခအခမဲ့ (ရာသက်ပန်)
 • တပ်ဆင်ခအခမဲ့
 • ပိုအဆင့်မြင့်သော Package ရယူခြင်း အတွက် နောက်ထပ် ကုန်ကျငွေ နှင့် မိုဒမ်း အသစ်လဲလှယ် (modem renewval )ခ ပေးရန် မလိုပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်

 • စက် အလုံး ၃၀ မှ ၅၀ လုံး ကြား အထိ တစ်ပြိုင် တည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • လိုင်းဆွဲအားမြင့်သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြု နိုင် သည်။
 • အလွန် မြန်ဆန်သည်။
 • လူအများဖြင့် ကစားရသော ဂိမ်း ကစားရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
 • အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ (အင်တာနက် နှင့် အင်တာနက် ကို အခြေခံသော ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်စေရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ဖြင့် အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်စေ ရန်)

80 Mbps

အားသာချက်များ

 • ထိန်းသိမ်းခအခမဲ့ (ရာသက်ပန်)
 • တပ်ဆင်ခအခမဲ့
 • ပိုအဆင့်မြင့်သော Package ရယူခြင်း အတွက် နောက်ထပ် ကုန်ကျငွေ နှင့် မိုဒမ်း အသစ်လဲလှယ် (modem renewval )ခ ပေးရန် မလိုပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်

 • စက် အလုံး ၅၀ မှ ၇၀ လုံး ကြား အထိ တစ်ပြိုင် တည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • လိုင်းဆွဲအားမြင့်သောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အသုံးပြု နိုင် သည်။
 • အလွန် မြန်ဆန်သည်။
 • လူအများဖြင့် ကစားရသော ဂိမ်း ကစားရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
 • အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ (အင်တာနက် နှင့် အင်တာနက် ကို အခြေခံသော ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်စေရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ဖြင့် အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်စေ ရန်)